advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Civiel Jeugdrecht 2019

Actualiteitencursus civiel jeugdrecht
Vrijdag 12 april 2019 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Donderdag 18 april 2019 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag (Herhaling)
Donderdag 25 april 2019 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Bosch
Vrijdag 26 april 2019 van 14.00 tot 18.15 uur te Amsterdam

Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 242,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 12/04/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 12/04/2019 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/04/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 18/04/2019 Den Haag
Klik hier voor Opgave 25/04/2019 Den Bosch   Klik hier voor Programma 25/04/2019 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 26/04/2019 Amsterdam   Klik hier voor Programma 26/04/2019 Amsterdam

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in de afgelopen twee jaar in jeugdstrafzaken. Van kantonzaken tot en met zaken die hebben gediend bij het EHRM. Er is aandacht voor zowel herkenbare zaken als zaken waar bepalingen specifiek voor het jeugdstrafrecht worden toegepast. Er is ook aandacht voor zowel de adviezen als de rechtspraak over de BJJ van de RSJ.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Vrijdag 30 augustus 2019 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag

Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 30/08/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 30/08/2019 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

 

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2018
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2019
Sheets Dagvaarding in Strafzaken
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2018
Sheets Jeugdstrafrecht 2019
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet

Planning

12/04/2019 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2019
18/04/2019 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2019 Herhaling
25/04/2019 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2019 Den Bosch
26/04/2019 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2019 Amsterdam
30/08/2019 Piketcursus Strafpiket
13/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging
20/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Herhaling
26/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Den Bosch
27/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Amsterdam
11/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht
18/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Herhaling
24/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Den Bosch
25/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Amsterdam
08/11/2019 Bewijs in Strafzaken
14/11/2019 Bewijs in Strafzaken Den Bosch
15/11/2019 Bewijs in Strafzaken Amsterdam
29/11/2019 Piketcursus Strafpiket

Route

Het kantoor is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com