advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Bedreiging en Belediging

Donderdag 19 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Bosch/Vught
Vrijdag 20 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Vrijdag 27 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Uren: 3 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 19/11/2020 Den Bosch/Vught   Klik hier voor Programma 19/11/2020 Den Bosch/Vught
Klik hier voor Opgave 20/11/2020 Amsterdam   Klik hier voor Programma 20/11/2020 Amsterdam
Klik hier voor Opgave 27/11/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 27/11/2020 Den Haag

Bedreiging en belediging zijn veel voorkomende uitingsdelicten. Echter, is een bedreiging met een eenvoudige mishandeling strafbaar? En is belediging buiten de aanwezigheid van de beledigde strafbaar? Bespreking van de rechtspraak in Tekst & Commentaar Strafrecht. Aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. En natuurlijk het verhaal van de advocaat die in een verzuchting een rechercheur een sukkel noemde.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Maandag 1 maart 2021 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 01/03/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 01/03/2021 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Planning

19/11/2020 Bedreiging en Belediging te Den Bosch
20/11/2020 Bedreiging en Belediging te Amsterdam
27/11/2020 Bedreiging en Belediging te Den Haag
00/12/2020 Cassatietechniek
-- -- ----
08/01/2021 Haagse Strafrechtspraak 2020 te Den Haag
14/01/2021 Haagse Strafrechtspraak 2020 (Herhaling) te Den Haag
00/02/2021 Amsterdamse Strafrechtspraak 2020 te Amsterdam
01/03/2121 Piketcursus Strafpiket
12/03/2021 Cursus Jeugdstrafrecht 2021 te Den Haag
18/03/2021 Cursus Jeugdstrafrecht 2021 (Herhaling) te Den Haag
25/03/2021 Cursus Jeugdstrafrecht 2021 te Den Bosch
26/03/2021 Cursus Jeugdstrafrecht 2021 te Amsterdam
16/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Den Haag
22/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 (Herhaling) te Den Haag
29/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Den Bosch
30/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Amsterdam

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2020
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2020
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets Witwassen/WWFT 2020

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@romelingh.com