advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Piketcursus Strafpiket

Maandag 21 september 2020 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 21/09/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 21/09/2020 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Cursus Witwassen/WWFT 2020

Donderdag 24 september 2020 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Bosch/Vught
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 24/09/2020 Den Bosch/Vught   Klik hier voor Programma 24/09/2020 Den Bosch/Vught

Cursus over een delict dat vijftig jaar geleden nog niet bestond. Inmiddels kent witwassen diverse varianten. Van de verdachte wordt steeds vaker een concrete en verifieerbare verklaring verlangd, want witwassen zonder gronddelict is mogelijk. Er is aandacht voor de eisen die de WWFT aan advocaten stelt, want de regels tegen witwassen treffen niet alleen witwassers, maar ook dienstverleners.
 

 

Strafbare Deelneming

Vrijdag 16 oktober 2020 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Donderdag 22 oktober 2020 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag (Herhaling)
Woensdag 28 oktober 2020 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Bosch/Vught
Vrijdag 30 oktober 2020 van 16.30 tot 18.30 uur te Amsterdam
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 16/10/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 16/10/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 22/10/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 22/10/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 28/10/2020 Den Bosch/Vught   Klik hier voor Programma 28/10/2020 Den Bosch/Vught
Klik hier voor Opgave 30/10/2020 Amsterdam   Klik hier voor Programma 30/10/2020 Amsterdam

In theorie bestaat er een onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid. Volgens de wet behoort een medepleger ook anders te worden gestraft dan een medeplichtige. Echter, in de praktijk is het onderscheid moeilijk waar te nemen. Deze cursus gaat in op daderschap en deelnemingsvormen. Aandacht voor recente rechtspraak en klassiekers, zoals de Wormerveerse Brandstichting, het IJzerdraad-arrest en de Rijswijkse Stoeptegel.
 

 

Bedreiging en Belediging

Vrijdag 13 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Donderdag 19 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Bosch/Vught
Vrijdag 20 november 2020 van 15.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Uren: 3 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 13/11/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 13/11/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/11/2020 Den Bosch/Vught   Klik hier voor Programma 19/11/2020 Den Bosch/Vught
Klik hier voor Opgave 20/11/2020 Amsterdam   Klik hier voor Programma 20/11/2020 Amsterdam

Bedreiging en belediging zijn veel voorkomende uitingsdelicten. Echter, is een bedreiging met een eenvoudige mishandeling strafbaar? En is belediging buiten de aanwezigheid van de beledigde strafbaar? Bespreking van de rechtspraak in Tekst & Commentaar Strafrecht. Aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. En natuurlijk het verhaal van de advocaat die in een verzuchting een rechercheur een sukkel noemde.
 

 

Planning

21/09/2020 Piketcursus Strafpiket
24/09/2020 Cursus Witwassen/WWFT te Den Bosch
25/09/2020 Cursus Witwassen/WWFT te Amsterdam (Volgeboekt)
16/10/2020 Strafbare Deelneming te Den Haag
22/10/2020 Strafbare Deelneming te Den Haag (Herhaling)
28/10/2020 Strafbare Deelneming te Den Bosch
30/10/2020 Strafbare Deelneming te Amsterdam
13/11/2020 Bedreiging en Belediging te Den Haag
19/11/2020 Bedreiging en Belediging te Den Bosch
20/11/2020 Bedreiging en Belediging te Amsterdam
00/12/2020 Cassatietechniek

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2020
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2020
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets Witwassen/WWFT 2020

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com