advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Cursus Civiel Jeugdrecht 2020

Actualiteitencursus civiel jeugdrecht
Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Den Haag)
Donderdag 23 april 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Den Haag Herhaling)
Donderdag 30 april 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Den Bosch)
Vrijdag 1 mei 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Amsterdam)
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 242,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 17/04/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 17/04/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 23/04/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 23/04/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 30/04/2020 Den Bosch   Klik hier voor Programma 30/04/2020 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 01/05/2020 Amsterdam   Klik hier voor Programma 01/05/2020 Amsterdam

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in het afgelopen jaar in civiele jeugdzaken. Van kantonzaken tot en met zaken die hebben gediend bij het EHRM. Er is aandacht voor de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing en de gesloten uithuisplaatsing alsmede andere voorzieningen in het BW en de Jeugdwet. Er is ook aandacht voor de adviezen van de RSJ over het civiele jeugdrecht.
 

 

Cursus Jeugdstrafrecht 2020

Actualiteitencursus jeugdstrafrecht
Woensdag 13 mei 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Amsterdam)
Vrijdag 15 mei 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Den Haag Herhaling)
Dinsdag 19 mei 2020 van 14.00 tot 18.15 uur (Den Bosch)
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 242,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 13/05/2020 Amsterdam   Klik hier voor Programma 13/05/2020 Amsterdam
Klik hier voor Opgave 15/05/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 15/05/2020 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/05/2020 Den Bosch   Klik hier voor Programma 19/05/2020 Den Bosch

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in het afgelopen jaar in jeugdstrafzaken. Van kantonzaken tot en met zaken die hebben gediend bij het EHRM. Er is aandacht voor zowel herkenbare zaken als zaken waar bepalingen specifiek voor het jeugdstrafrecht worden toegepast. Er is ook aandacht voor zowel de adviezen als de rechtspraak over de BJJ van de RSJ.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Vrijdag 28 augustus 2020 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag

Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 28/08/2020 Den Haag   Klik hier voor Programma 28/08/2020 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

 

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2019
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2020
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet

Planning

17/04/2020 Cursus Civiel Jeugdrecht 2020 Den Haag
23/04/2020 Cursus Civiel Jeugdrecht 2020 Den Haag Herhaling
30/04/2020 Cursus Civiel Jeugdrecht 2020 Den Bosch
01/05/2020 Cursus Civiel Jeugdrecht 2020 Amsterdam
13/05/2020 Cursus Jeugdstrafrecht 2020 Amsterdam
15/05/2020 Cursus Jeugdstrafrecht 2020 Den Haag Herhaling
19/05/2020 Cursus Jeugdstrafrecht 2020 Den Bosch
00/06/2020 Cassatietechniek
28/08/2020 Piketcursus Strafpiket

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com