advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Bewijs in Strafzaken

Verdiepingscursus straf(proces)recht
Donderdag 14 november 2019 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Bosch
Vrijdag 15 november 2019 van 15.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Donderdag 21 november 2019 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Haag (Herhaling)

Uren: 3 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 14/11/2019 Den Bosch   Klik hier voor Programma 14/11/2019 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 15/11/2019 Amsterdam   Klik hier voor Programma 15/11/2019 Amsterdam
Klik hier voor Opgave 21/11/2019 Den Haag Herhaling   Klik hier voor Programma 21/11/2019 Den Haag Herhaling

Een verdachte zou voor onschuldig worden gehouden, totdat zijn schuld komt vast te staan. Een getuige, zou geen getuige zijn. Gewoonlijk worden deze waarborgen tegen willekeur afgedaan met de riedel dat het bewijs uit de bewijsmiddelen volgt. Wat zijn bewijsmiddelen? Wat is wettig en overtuigend bewijs? Minimumeisen voor bewijs, regenereren van bewijs en denatureren van bewijs.

 

Piketcursus Strafpiket

Donderdag 28 november 2019 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag

Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 28/11/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 28/11/2019 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

 

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2018
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2019
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2018
Sheets Jeugdstrafrecht 2019
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet

Planning

14/11/2019 Bewijs in Strafzaken Den Bosch
15/11/2019 Bewijs in Strafzaken Amsterdam
21/11/2019 Bewijs in Strafzaken Den Haag Herhaling
28/11/2019 Piketcursus Strafpiket
---
10/01/2020 Haagse Strafrechtspraak 2019
17/01/2020 Haagse Strafrechtspraak 2019 Herhaling
14/02/2020 Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
28/02/2019 Piketcursus Strafpiket
13/03/2020 Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2020 Den Haag
20/03/2020 Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2020 Den Haag Herhaling
26/03/2020 Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2020 Den Haag Den Bosch
03/04/2020 Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2020 Den Haag Amsterdam
17/04/2020 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2020 Den Haag
23/04/2020 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2020 Den Haag Herhaling
30/04/2020 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2020 Den Bosch
01/05/2020 Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2020 Amsterdam

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com