advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, piketcursus, strafadvocaat, strafpiket, strafrecht, strafzaak, strafzaken

Haagse Strafrechtspraak 2018

Vrijdag 11 januari 2019 van 16.30 tot 18.30 uur
Vrijdag 18 januari 2019 van 16.30 tot 18.30 uur (herhaling)
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag

Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 11/01/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 11/01/2019 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/01/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 18/01/2019 Den Haag

Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag in 2018. Van deze twee instanties zijn het afgelopen jaar meer dan vierhonderd strafzaken gepubliceerd. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing van de misslag van het jaar, de uitspraak van het jaar en de advocaat van het jaar.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Vrijdag 1 maart 2019 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag

Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 01/03/2019 Den Haag   Klik hier voor Programma 01/03/2019 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2017
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Civiel Jeugdrecht 2017
Sheets Dagvaarding in Strafzaken
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2018
Sheets Jeugdstrafrecht 2017
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet

Planning

11/01/2019 Haagse Strafrechtspraak 2018
18/01/2019 Haagse Strafrechtspraak 2018 Herhaling
01/02/2019 Amsterdamse Strafrechtspraak 2018
01/03/2019 Piketcursus Strafpiket
15/03/2019 Jeugdstrafrecht 2019
22/03/2019 Jeugdstrafrecht 2019 Herhaling
28/03/2019 Jeugdstrafrecht 2019 Den Bosch
29/03/2019 Jeugdstrafrecht 2019 Amsterdam
12/04/2019 Civiel Jeugdrecht 2019
18/04/2019 Civiel Jeugdrecht 2019 Herhaling
25/04/2019 Civiel Jeugdrecht 2019 Den Bosch
26/04/2019 Civiel Jeugdrecht 2019 Amsterdam
30/08/2019 Piketcursus Strafpiket
13/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging
20/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Herhaling
26/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Den Bosch
27/09/2019 Dagvaarding en Tenlastelegging Amsterdam
11/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht
18/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Herhaling
24/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Den Bosch
25/10/2019 Schadevergoeding in Strafrecht Amsterdam
08/11/2019 Bewijs in Strafzaken
14/11/2019 Bewijs in Strafzaken Den Bosch
15/11/2019 Bewijs in Strafzaken Amsterdam
29/11/2019 Piketcursus Strafpiket

Route

Het kantoor is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Telefoon 070-2055900
Mobiel 0626-150150
romelingh@romelingh.com