advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

Cursus WWFT voor Advocaten 2022

Woensdag 11 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Woensdag 18 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Donderdag 19 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Bosch-Vught
Vrijdag 20 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Amsterdam
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 100,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 11/05/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 11/05/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/05/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 18/05/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/05/2022 Den Bosch   Klik hier voor Programma 19/05/2022 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 20/05/2022 Amsterdam   Klik hier voor Programma 20/05/2022 Amsterdam

WWFT cursus voor advocaten die geen wwft zaken behandelen, maar wel moeten voldoen aan de plicht om periodiek een wwft cursus te volgen. Het is een leuke en leerzame cursus over de opkomst van het fenomeen witwassen, de fictie van witwassen zonder gronddelict, het toezicht door de dekens en de tuchtrechtspraak voor advocaten en vergelijkbare beroepen, waarbij soms een hoge boete voor een kleine veronachtzaming wordt opgelegd.

 

Cursus Cassatietechniek 2022

Vrijdag 10 juni 2022 van 14.00 tot 18.15 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 200,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 10/06/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 10/06/2022 Den Haag

Cursus waarbij centraal staat de aan een cassatiemiddel te stellen eisen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen cassaties in civiele zaken en strafzaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de overeenkomsten tussen die twee. Dit aan de hand van de wet en met name voorbeelden uit de rechtspraak. Aan de orde komt ook: verloop procedure, voorbereiding bij feitenrechter en begrip belang.
 

 

Planning

29/07/2022 Cursus Cassatietechniek 2022 te Den Haag
09/09/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Haag (onderwerp volgt)
16/09/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Haag (onderwerp volgt)
19/09/2022 Piketcursus Strafrecht te Den Haag
22/09/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Bosch-Vught (onderwerp volgt)
23/09/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Amsterdam (onderwerp volgt)
14/10/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Haag (onderwerp volgt)
21/10/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Haag (onderwerp volgt)
27/10/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Den Bosch-Vught (onderwerp volgt)
28/10/2022 Cursus strafrecht van 2 punten te Amsterdam (onderwerp volgt)
11/11/2022 Cursus strafrecht van 3 punten te Den Haag (onderwerp volgt)
17/11/2022 Cursus strafrecht van 3 punten te Den Bosch-Vught (onderwerp volgt)
18/11/2022 Cursus strafrecht van 3 punten te Amsterdam (onderwerp volgt)
25/11/2022 Cursus Cassatietechniek 2022 te Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek 2021
Sheets Civiel Jeugdrecht 2022
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2021
Sheets Jeugdstrafrecht 2022
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafrecht
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorlopige Hechtenis
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets WWFT voor Advocaten 2022

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl