2024; actualiteitencursus; advocaten; advocatuur; cursus; jeugdstrafrecht; strafrecht

2024; actualiteitencursus; advocaten; advocatuur; cursus; jeugdstrafrecht; strafrecht

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

2024; actualiteitencursus; advocaten; advocatuur; cursus; jeugdstrafrecht; strafrecht

Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2024

Vrijdag 12 april 2024 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Vrijdag 19 april 2024 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag

Punten: 4 juridisch Kosten: EUR 200,00 exclusief 21% btw
Rechtsgebieden: Algemene praktijk (strafrecht) en Strafrecht (algemeen)

Klik hier voor Opgave 12/04/2024 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/04/2024 Den Haag

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in de afgelopen twee jaar in jeugdstrafzaken. Van kantonzaken tot en met zaken die hebben gediend bij het EHRM. Er is aandacht voor zowel herkenbare zaken als zaken waar bepalingen specifiek voor het jeugdstrafrecht worden toegepast. Er is ook aandacht voor zowel de adviezen als de rechtspraak over de BJJ van de RSJ.
 

 

Cassatie in Strafzaken 2024

Vrijdag 7 juni 2024 van 13.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Punten: 5 juridisch Kosten: EUR 150,00 exclusief 21% btw
Rechtsgebieden: Cassatie (strafrecht) en Strafrecht (algemeen)

Klik hier voor Opgave 07/06/2024 Den Haag

Cursus voor advocaten die af en toe een strafzaak hebben waarbij ze cassatie instellen of zouden willen instellen. De ene keer daar er sprake is van een onterechte veroordeling. De andere keer daar de veroordeelde tot de hoogste rechter wenst te procederen. Aan de orde komen: verloop procedure, voorbereiding bij feitenrechter, begrip belang en vuistregels voor cassatiemiddelen.
 

 

Piketcursus Strafrecht 2024

Maandag 16 september 2024 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Punten: 6 juridisch Kosten: EUR 250,00 exclusief 21% btw
Rechtsgebieden: Algemene praktijk (strafrecht) en Strafrecht (algemeen)

Klik hier voor Opgave 16/09/2024 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.

Ingeval je een advocaat-stagiaire bent en je de hoofdrichting strafrecht van de beroepsopleiding volgt, dan kan het zijn dat het niet noodzakelijk is om een piketcursus te volgen om op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand te komen. Ben je geen advocaat-stagiaire of volg je een andere hoofdrichting, dan is het volgen van een piketcursus in veel gevallen wel een van de voorwaarden om op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand te worden geplaatst.

De door Haagrecht Advocaten georganiseerde piketcursus is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand.
 

 

Planning

12/04/2024 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2024 (4 punten) te Den Haag
19/04/2024 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2024 (4 punten) te Den Haag
07/06/2024 Cassatie in Strafzaken 2024 (5 punten) te Den Haag
16/09/2024 Piketcursus Strafrecht (6 punten) te Den Haag
+ eerste najaarscursus strafrecht van 3 punten te Amsterdam, Den Bosch en Den Haag
+ tweede najaarscursus strafrecht van 3 punten te Amsterdam, Den Bosch en Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag tegen Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek 2023
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2023
Sheets Jeugdstrafrecht 2024
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijk Geweld
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafrecht
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorlopige Hechtenis
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets WWFT voor Advocaten 2022

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl