advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, cassatieberoep, cassatieschriftuur, cassatietechniek, kansen, kosten, strafcassatie, termijn

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, cassatieberoep, cassatieschriftuur, cassatietechniek, kansen, kosten, strafcassatie, termijn

Home

Cassatieberoep

Cassatie instellen

Cassatieschriftuur opstellen

Cassatieadvocaat

Kosten cassatieberoep

Kansen cassatieberoep

Cassatie toegewezen

Cassatie afgewezen

Disclaimer

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, cassatieberoep, cassatieschriftuur, cassatietechniek, kansen, kosten, strafcassatie, termijn

Cassatie in Strafzaken

Opzoek naar een cassatieadvocaat voor een strafzaak?

 

Cassatieberoep

Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van het gerechtshof, dan kun je cassatie instellen. Het cassatieberoep wordt behandeld door de Hoge Raad.

De Hoge Raad kijkt of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en of de motivering van de uitspraak begrijpelijk is. Er vindt in cassatie geen zitting plaats waar je moet verschijnen.

Niets te verliezen

Gewoonlijk is er bij de Hoge Raad niet veel te winnen, maar ook niets te verliezen. Dit komt daar het cassatieberoep wordt afgewezen of toegewezen. De Hoge Raad doet de zaak zelden zelf af.

Uitstel executie

Het instellen van cassatie levert gewoonlijk ongeveer acht maanden uitstel van executie op, omdat gedurende het cassatieberoep de straf nog niet onherroepelijk is.

Cassatie instellen

Het instellen van cassatieberoep kun je zelf doen bij de griffie van het gerechtshof. Je moet dat doen binnen twee weken na de uitspraak, want anders ben je te laat. De griffier maakt dan een akte cassatie op. Dit is een papier waarop staat dat cassatieberoep is ingesteld.

Cassatieschriftuur opstellen

Wanneer cassatie is ingesteld komt er een moment waarop de cassatieschriftuur moet worden opgesteld. Het opstellen van de cassatieschriftuur moet door een advocaat gebeuren. In de cassatieschriftuur staan klachten (zogenaamde middelen) over de uitspraak.

De reden dat je een advocaat voor het opstellen van de cassatieschriftuur moet inschakelen, is omdat aan de cassatieschriftuur allerlei eisen worden gesteld.

Het vereist een specialistische kijk op de zaak om uit te leggen waarom een uitspraak van het gerechtshof in strijd is met het recht of de motivering onbegrijpelijk is. Veel strafadvocaten laten het opstellen van een cassatieschriftuur daarom over aan een cassatieadvocaat.

Cursussen over cassatie

Walter Römelingh geeft aan andere advocaten cursussen over cassatie in strafzaken. Hij vindt het leuk om over alles wat met het cassatieberoep te maken heeft te vertellen. Na afloop van een cursus zijn er altijd advocaten die verdachten naar hem verwijzen.

Persoonlijke aanpak

Cassatieadvocaat Römelingh neemt ook rechtstreeks zaken van verdachten aan. Zo mogelijk stelt hij voor de verdachte cassatie in. Dit om te voorkomen dat daarbij fouten worden gemaakt. Het opstellen van de cassatieschriftuur doet hij zelf. Het stuk dient hij ook zelf bij de Hoge Raad in. Het is een extra handeling, maar dan is het zeker dat de cassatieschriftuur tijdig door de Hoge Raad ontvangen is.

Kosten cassatieberoep

Walter Römelingh neemt zaken op basis van een toevoeging aan. Een toevoeging is voor verdachten die te weinig geld hebben om een advocaat te betalen. Voor verdachten die niet voor een toevoeging in aanmerking komen, geldt dat cassatieadvocaat Römelingh graag een vaste prijs afspreekt. Het hangt af van de omvang van de zaak, maar gewoonlijk hoeft een cassatie niet meer dan EUR 1.500 te kosten.

Kansen cassatieberoep

Jaarlijks behandelt de Hoge Raad ongeveer 4.500 cassaties in strafzaken. Dit zijn de zaken van alle verdachten met hun advocaten in Nederland. In circa 4.200 zaken wordt het cassatieberoep afgewezen (= circa 90%) en in circa 300 zaken wordt het cassatieberoep toegewezen (= circa 10%).

Er zijn drie redenen waarom veel cassaties worden afgewezen. De eerste reden is dat in veel zaken wel cassatie wordt ingesteld, maar vervolgens geen cassatieschriftuur wordt ingediend. De tweede reden is dat de Hoge Raad meent dat het gerechtshof werk heeft verricht dat de toets in cassatie kan doorstaan. De derde reden is dat de verdachte en zijn advocaat in hoger beroep hebben nagelaten een verweer te voeren. De Hoge Raad is daar streng in: wie nalaat om bij het gerechtshof een verweer te voeren, kan dat verweer niet (meer) bij de Hoge Raad aanvoeren.

Kansen vergoten

Wie de kansen in cassatie wil vergroten, doet er soms goed aan om ook het hoger beroep door een cassatieadvocaat te laten behandelen. Het is in ieder geval van belang dat de advocaat in hoger beroep een pleitnota met verweren aan het gerechtshof overlegt. De verweren moeten duidelijk en onderbouwd zijn. Ieder verweer waar het gerechtshof niet op reageert of niet goed op reageert levert in beginsel een extra kans op dat een cassatieberoep wordt toegewezen.

Cassatie toegewezen

Ingeval het cassatieberoep wordt toegewezen, dan verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof. Het gerechtshof moet dan opnieuw naar de zaak kijken en daarbij rekening houden met de uitspraak van de Hoge Raad.

Soms heeft de terugverwijzing een vrijspraak tot gevolg. Dit speelt wanneer het gerechtshof bijvoorbeeld te weinig bewijs had om tot een veroordeling te mogen komen.

Soms heeft de terugverwijzing geen andere uitkomst tot gevolg. Dit speelt wanneer het gerechtshof bijvoorbeeld was vergeten om de verdachte het laatste woord te geven. Wanneer het gerechtshof de verdachte alsnog het laatste woord geeft, dan is het verzuim hersteld en kan aan de verdachte dezelfde straf worden opgelegd.

Een hogere straf na terugverwijzing komt eigenlijk alleen voor wanneer het openbaar ministerie in cassatie is gegaan. Ingeval het openbaar ministerie cassatieberoep instelt, dan kan het voor de verdachte dus zinvol zijn om door een cassatieadvocaat verweer te voeren.

Cassatie afgewezen

Ingeval het cassatieberoep wordt afgewezen, dan wordt de uitspraak van het gerechtshof onherroepelijk. Het kan dan tot een executie van de straf komen. Gewoonlijk is dat het einde van de zaak. Echter, onder omstandigheden kun je de zaak ook voorleggen aan het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) te Straatsburg. Je moet dat doen binnen zes maanden na de uitspraak van de Hoge Raad, want anders ben je te laat. Je moet dan ook bij de Nederlandse rechter over een schending van het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) hebben geklaagd. Het EHRM is daar streng in: wie nalaat om bij de Nederlandse rechter te klagen, kan niet meer bij de Europese rechter klagen.

Disclaimer

De informatie op deze website is eenvoudig gehouden. Er bestaan uitzonderingen op regels en er bestaan zelfs uitzonderingen op uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld zaken waarbij er geen hoger beroep bij het gerechtshof mogelijk is en je daarom tegen de uitspraak van de rechtbank cassatie kunt/moet instellen.

Contact

Mocht je overwegen om in een strafzaak cassatieberoep in te stellen, neem dan voor alle zekerheid contact op met Walter Römelingh. Wanneer je met een andere zaak zit dan een strafzaak, dan kan hij je mogelijk naar een andere cassatieadvocaat verwijzen.

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl